ALLELUJA !

Jest w Wielkanocy tragizm Krzyża

i męki ludzkiej zamyślenie.

Jest w Wielkanocy radość wiary

i Zmartwychwstania przypomnienie !
Życzę, by przeżycie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego przyczyniło się do ożywienia wiary, umocnienia nadziei i mobilizacji do sprawiania ludziom radości przez czynienie dobra.

Łączymy się wspólnie w komunii modlitwy, życząc błogosławionego i radosnego świętowania Tajemnic Paschalnych i Zmartwychwstania Pana.

 

Czcigodni Przyjaciele Jezusa i Sympatycy naszego Kościoła Życzymy Wam, aby paschalna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa na trwałe zagościła w Waszych sercach. Niechaj pokój i miłość, które przynosi Baranek Wielkanocny, wypełnia codzienne Wasze życie małżeńskie i rodzinne. Pan niech Wam błogosławi i napełnia swoimi darami oraz wszelkim dobrem. Alleluja!

Niech Bog Wam Błogosławi i obdarzy Łaskami
Szcześć Boże
Wspólnota Friends of Jesus