Rekolekcje o przebaczeniu – spotkanie

  1. Wspolnota Przyjaciele Jezusa zaprosila Wspolnote Getsemani z Suwałk do przeprowadzenia Rekolekcji o Przebaczeniu w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku.

Rekolekcje odbeda sie w Resource centre przy Parafii Sw Jana Vianneya w Artane w Dublin 5.

Koszt Rekolekcji 45€ od osoby. Wpłat prosimy dokonywać na nr konta


IBAN IE05AIBK93207840980097

BIC AIBKIE2D


Załączniki do pobrania:

– Informacje i formularz zgłoszeniowy

– Program spotkania 

 

 

Informacje o Wspólnocie prowadzącej „Rekolekcje o przebaczeniu i uzdrowieniu”

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Getsemani” z Suwałk istnieje 31 lat i jest jedną z dwóch najstarszych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w diecezji ełckiej, liczącą ok. 350 osób. Jest jedną z największych wspólnot Odnowy w Duchu św. w Polsce. Wspólnotę tworzą całe rodziny, osoby stanu wolnego, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, dzieci, młodzież. Charyzmatem wspólnoty jest ekspiacja, ewangelizacja, posługa uzdrowienia, posługa ubogim i uwielbienie. Członkowie wspólnoty spotykają się na cotygodniowych ogólnych spotkaniach modlitewnych, na oddzielnych spotkaniach grup formacyjnych, które rozważają Słowo Boże, na comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz parafialnej Eucharystii z posługą modlitwą o uzdrowienie. Wspólnota posługuje mieszkańcom Suwałk i modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie na comiesięcznym Czasie Chwały i Posługi. Ma swoja siedzibę i posługę w kościele Chrystusa króla, oraz Domu wspólnotowym na terenie tejże parafii. Wszystkie działania podejmowane są za zgoda i pełnym błogosławieństwem proboszcza parafii.

Od ponad 20 lat wspólnota posiada stałego kapłana – pasterza wspólnoty, którym jest ks. Krzysztof Walendziuk. Od początku istnienia wspólnoty jej liderem jest Alicja Dziemian.

Rekolekcje o przebaczeniu prowadzone są od 20 lat w różnych miejscach w Polce i zagranicą. Są przeznaczone dla osób pełnoletnich (nie młodszych niż 21 lat), będących w formacji Odnowy w Duchu Świętym, innych ruchów Kościoła Katolickiego lub będących w życiu kościoła katolickiego w swoich parafiach. Wymaganym minimum jest przynajmniej śladowe doświadczenie miłości Bożej (nieprzebaczenie często na więcej nie pozwala), wybór, lub pragnienie wyboru Jezusa, jako Pana i Zbawiciela swojego życia. Na rekolekcje nie przyjmujemy osób niewierzących, nieobecnych wiele lat w życiu sakramentalnym, takich, u których stwierdzono, bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie potrzeby posługi egzorcysty.

Rekolekcje są prowadzone w formie zamkniętej. Z tego też względu istnieje potrzeba, aby Msze Święte oraz Adoracje przed Najświętszym Sakramentem mogły przebiegać w Sali, w której będą one prowadzone.

Żadna osoba niezgłoszona wcześniej, nie może dołączyć w trakcie, ani też być w charakterze „obserwatora”. Nie praktykuje się też „odwiedzin” rodziny.

Wspólnotę reprezentują Ksiądz Krzysztof Walendziak oraz Alicja Dziemian.